Nowy Dyrektor Artystyczny Festiwalu NDI Sopot Classic

Rozpoczynamy nowy rozdział w historii Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic. Z dniem 1 października do zespołu dołączy Szymon Morus, który będzie pełnił rolę Dyrektora Artystycznego Festiwalu.


Poniżej przedstawiamy, krótki fragment jego dorobku artystycznego.


Dał się poznać z tego, że nie obawia się prowadzić nawet najtrudniejszych dzieł. Doskonale odnajduje się w każdym rodzaju muzyki. Propaguje zainteresowanie muzyką najnowszą poprzez liczne prawykonania, współpracując z polskimi kompozytorami młodego pokolenia. Realizuje również innowacyjne projekty edukacyjne dla najmłodszych odbiorców muzyki poważnej. Za swoje osiągnięcia został uhonorowany Pomorską Nagrodą Artystyczną w roku 2016. Jest prezesem Pomorskiego Stowarzyszenia Musica Giovane, którego celem jest współpraca z instytucjami kultury, zespołami i indywidualnymi artystami w celu tworzenia wspólnych przedsięwzięć, łączących muzykę z poezją, teatrem i obrazem. Studiował w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, tam też uzyskał tytuł doktora sztuk muzycznych w dziedzinie dyrygentura. Od października 2013 roku związany z macierzystą uczelnią, gdzie prowadzi zajęcia na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki. Koncertuje z większością zespołów filharmonicznych w kraju. Od czerwca br. pełni funkcję Pierwszego Dyrygenta Gościnnego Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot”.
Wraz z ostatnią edycją Festiwalu zakończyła się kadencja Maestro Wojciecha Rajskiego – dyrygenta, założyciela, dyrektora artystycznego Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot i inicjatora powstania festiwalu, który od 2011 roku wpisuje się w ofertę trójmiejskiego repertuaru kulturalnego. Serdecznie dziękujemy za ostatnie lata współpracy.